Portfolio

אודות הפרויקט

בית המכירות של דורון וויד מתמחה במסחר של בולי ארץ הקודש, פלסטינה , בולי ישראל וכו'. האתר מאפשר למשתמש להרשם ולהציע מחירים עבור פריטים. מאחר והאתר נזקק למראה חדש, התבקשנו לתכנן אתר מגיב-responsive על פי צבעי הלוגו. האתר מתעדכן בכל פעם שמכירה חדשה מתפרסמת.

Skills: 
Photography, Photoshop